21Nesmíš mít před nimi strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň, je uprostřed tebe.Požehnání od HOSPODINA

Jak se naučit nezapomínat na HOSPODINA?

I já jsem pozván, abych svůj život prožil s HOSPODINEM a v jeho přítomnosti. Mít HOSPODINA u sebe, je záruka požehnání. Jsem pozván, abych nově naslouchal jeho hlasu, jeho ustanovení a zachovával i plnil jeho slovo, dohodu s ním. Aplikovat slovo HOSPODINA do mého konkrétního života, nechat se inspirovat jeho ustanoveními, je jistota požehnání a dlouhého života.

HOSPODIN, Bůh, je ten, který je v mém středu a kráčí se mnou. Z mé strany stačí tak málo: zachovávat jeho slovo a řídit se jeho značkami na mé životní cestě. Sloužit HOSPODINOVI, a ne někomu jinému, to je zárukou požehnání a přízně.

Jsem pozván, abych na HOSPODINA pamatoval, i když se budu nacházet v těžších životních situacích. Jsem pozván, abych zůstal věrný svému slovu, které jsem HOSPODINOVI dal, neboť on je vždy věrný svému slovu.

HOSPODINE, nauč mne prožívat Tvé požehání a mít z něho radost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.