24a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas zprostředku ohně a viděli jsme dnešního dne, že Bůh mluví s člověkem a ten může zůstat naživu.Hlas HOSPODINA

Jak mám zachovávat slovo HOSPODINA, mého Boha?

HOSPODIN mě dnes zve, abych svůj život prožil s ním ve štěstí a v radosti, abych naslouchal jeho hlasu v mém srdci. Bůh je ten, který stále ke mně mluví. Přesně tak, jak mluvil ke svému lidu přes Mojžíše, největšího hrdinu v Izraeli. HOSPODIN chce, abych jeho hlasu naslouchal a nechal se jím inspirovat. Boží hlas, poselství, které mi on sám předává, je pro mne motivací, jak postupovat, jak kráčet po cestě, která vede k němu. Jak zachovávat jeho slovo, jeho nařízení, jeho pokyny, které jsou důležité pro můj život, pro můj duchovní růst, proto, abych se čím více přibližoval k němu.

Vždy existuje prostor a čas na to, abych naslouchal hlasu HOSPODINA. On vždy najde způsob, jak ke mně promluvit, jak promluvil ke svému lidu skrze svého služebníka Mojžíše. Nechat se inspirovat hlasem HOSPODINA je výhra pro celý můj život.

HOSPODINE, nauč mne naslouchat Tvému hlasu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.