18Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: "Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?Modlitba vděčnosti

Jak reagovat na tak velikou Boží milost?

Potom co David vyslechl Boží plán a záměr s jeho domem, nezbývá Davidovi nic jiného než vděčnost. Vděčnost za nezaslouženou, bohatou milost. Bůh se rozhodl, a proto se to stalo. To, co slíbil Davidovi, ve svůj čas naplnil a přivedl zachránce světa. Boží skutky a myšlenky ohledně nás, které v Kristu zamýšlí, jsou pro nás často nepochopitelné a neuchopitelné, dokonce ani v naší představivosti tam nedosáhneme. Díky Božímu synu Ježíši máme odpuštěné hříchy, připravené věčné království a společné bydlení s ním v jeho slávě. Co se dá na to říct? Jak projevit svůj vděk a radost? Je to nezasloužená odměna, nevyslovitelná milost. Jediné, co nám zbývá, je říct Bohu: Pane, nerozumím, nechápu, ale moc děkuji. Tuto pečeť vděčnosti ať nese náš každý den. Připomínejme si ji ať je povzbuzením pro nás v těžkých chvílích.

Pane, ať nepřestane hořet v mém srdci oheň vděčnosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.