9V onen den pojala Davida bázeň před Hospodinem. Řekl: "Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?"Jak se správně bát Boha

Co znamená bát se Boha?

David miloval Hospodina; byl mu rád nablízku. Uměl se radovat z Boha způsobem, který v očích jeho manželky nebyl hoden krále a dostatečně důstojný. David nehledal ve svém životě na prvním místě svou čest před lidmi. Chtěl se především líbit Bohu, a byl ochoten obětovat i svoji důstojnost. Proto byl mužem podle Božího srdce. David rozvíjel svůj vztah s Bohem a dovolil Bohu, aby ho vychovával. Zjistil, že nezbytnou součástí jeho vztahu s Bohem musí být strach – zbožná úcta. Tento strach nás nemá oddělovat od Boha, abychom od něj utíkali a tím se připravili o požehnání. Tento správný strach před Bohem nás k Bohu přibližuje a staví Boha v našem životě na ještě vyšší místo, než jsme mu před tím v našem životě poskytovali. Strach před Bohem je vlastně láska propojena s úctou. Je to touha žít v plném souladu s tím jaký Bůh je, s Jeho charakterem a vůlí.

Nechci, aby moje jednání, myšlení nebo rozhodnutí znevažovala Boha.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.