Zármutek podle Boží vůle

Když se dějí zlé věci, vzdaluje mě to od Boha nebo přibližuje?

Králi Davidovi zemřelo dítě. Kolem jeho příchodu na svět bylo mnoho špatného. Má snad dítě pykat za to, co udělali jeho rodiče? Byl to snad trest? Víme, že mnohé zlé věci v rodinách, mají velký dopad na zdraví a život, těch, co v nich žijí. Král David věděl od Nátana, že Bůh nemůže požehnat životem tomu, co s Batšebou provedli. Když dítě zemřelo, šel do Božího domu: Dobře, Bože, beru to, uznávám svou vinu a tvou svrchovanou vůli. Je to těžké a zármutek je na místě, ale je jen na nás, jestli se v takových případech přimkneme k Bohu nebo se vůči němu zatvrdíme. David přijal věci, jak jsou a vytěžil z nich naději pro tuto situaci: „Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí.“ Svůj zármutek využil k tomu, aby dal věci s Bohem do pořádku. Nedovolil, aby mu ani tak těžká věc, jako smrt dítěte, vzala vztah s Bohem.

Bože, můj život je zcela ve tvé ruce. Prosím, ať se stane cokoli, nedopusť, aby mě to vzdálilo od tebe. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.