Karty se obracejí

Kdo našel u Boha zalíbení?

Až doteď se snad mohlo zdát, že Izraelci jsou ti zbožní a Pelištejci bezbožní. Jenže tak jednoduché to podle dnešního příběhu není. Právě pohanští kněží překvapují nečekanou moudrostí: Rozpoznají pravdu, proč je postihlo zlo, a chystají se to napravit. Vyznávají, že se dopustili svévole. Ví podivuhodně přesně, jaké obětní dary předložit Hospodinu. K tomu dostávají dobrý nápad kudy a jak Boží schránu zase vrátit na správné místo. Ale co Izraelci? Ti se příliš nevyznamenají. Neoprávněně a svévolně nahlédnou do Boží schrány, jako kdyby k ní, na rozdíl od zahanbených Pelištejců, necítili žádnou úctu a respekt. Sedmdesát mužů je za to vážně raněno. Je to veliká lekce pokory a můžeme si zde připomenout slova: “Kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.” (1K10,12)

Pane, odpusť mi, že tak snadno a rychle soudím druhé lidi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.