Bůh je neporazitelný, my ano

Jak bychom charakterizovali porážku?

Třeba tak, že vezmou za své naše představy? To se stává velmi často. Zkusme se na to podívat ještě trochu jinak: Izraelci skutečně prohráli na celé čáře, ztratili téměř všechno, co mohli. Zejména odvlečenou Boží schránu hořce oplakávají. Ale teprve když se vysílili marným odporem a vzdali se posledních zbytků své vlastní naděje, tak Pán Bůh začíná skrytě jednat: Ukradená schrána, která se měla stát největším triumfem nepřátel se náhle promění v dokonalého trojského koně. Schrána rozpoutává hrůzu všude, kde se objeví. Cizí bohové se kácí a upadají do prachu, působí děsivé nemoci a podlamuje kol kolem morálku nepřátel. Izraelci na tento obrat nikdy nezapomenou: Hospodinův je boj, vítězství patří jedině všemohoucímu Pánu Bohu! Je dobré uznávat, že Pán Bůh je svrchovaný a jedná nezávisle na tom, jak se právě cítíme a jak je na tom zrovna naše víra.

Ježíši Kriste, ty jediný jsi pravý vítěz!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.