100+1 špatná zpráva

Kolik špatných zpráv slyšíme denně? A kdy jsme naposledy slyšeli nějakou skutečně dobrou?

Zdá se, že příval špatných zpráv je nevyčerpatelný, zatím co dobré zprávy jsou vzácné jako zrnka zlata. V dnešním příběhu to beze zbytku platí: Rozhodující bitva je prohraná, zemřela spousta lidí, blízkých i dalekých, Izraelců se zmocňuje zoufalství. Také rodina kněze Élího podléhá naprosté zkáze. Ale snad ta nejhorší zpráva přichází nakonec: “Sláva se odstěhovala z Izraele.” Skutečně to platí? Tady se musíme na chvíli zastavit. Boží schrána, důležitý symbol, byla skutečně odnesena. Je to veliké memento. Znamená to ale, že Bůh zmizel? Odstěhoval se? I přes bolestivé pochybnosti však stále platí, že celá země je plná Hospodinovy slávy (Iz6,3). Právě v nejtěžších chvílích je dobré se spoléhat na trvalá Boží zaslíbení, jinak nás špatné zprávy rozdrtí.

Pane Bože, děkuji, že se mohu vždy na tebe spolehnout.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.