Na chvíli se zastav!

Kdy ses naposledy zastavil?

Potřebuji se za to modlit. Moudrá věta, která má moc zachránit situaci a je pojistkou proti velkým škodám. Je dobré, aby zazněla, zvláště tehdy, je-li situace nejasná, nepřehledná, anebo se prostě jen nedaří. Kdy naposledy jste tuto větu vyslovili? Daleko spíš čelíme pokušení jednat rychle a ukvapeně, na nic se neohlížet, nedotazovat se Pána Boha. Takovému pokušení snadno podlehli Izraelci. Z nějakého důvodu utržili Izraelci od Pelištejců drtivou porážku. Velkou, neobvyklou, žádající vysvětlení. Porážka měla být varováním. Jenže Izraelci reagovali přesně v duchu: co nejde silou, musí jít ještě větší silou. A tak vytáhli do boje se zbraní toho největšího kalibru: s Boží schránou. Nic jim to nepomohlo, druhá porážka je stála desetkrát více životů.

Pane Bože, často jednám ukvapeně. Pomoz mi se na chvíli zastavit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.