Jen Ty a já

Je možné sloužit Pánu Bohu, a přece ho neznat?

S tímto hlubokým paradoxem se setkáváme právě u maličkého Samuele, který ochotně pomáhá v Boží svatyni, sotva se naučil mluvit a chodit. A přece se dočítáme, že Hospodina ještě neznal (v7). Tento zdánlivý rozpor je vzhledem k jeho věku docela přirozený. Snadno zaměňuje hlas Boží s hlasem kněze Élího. Ten se mu stal nejenom duchovním otcem, ale i zástupcem samotného Pána Boha. Přirozeně se na něho obrací, když ho volá sám Bůh. Na naší cestě víry nás také provází řada autorit, formálních i neformálních. A když se dotazujeme na Boží vůli, může nám být velkou pomocí rozhovor nebo modlitba s někým blízkým. Přesto je však setkání na bázi “jen já a Bůh” ničím nenahraditelné. Bez této jedinečné zkušenosti zůstává naše víra závislá, tedy dětská.

Pane Bože, tady jsem, očekávám tvé slovo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.