Pouhá slova nestačí

Jak se projevuje pravá uctivost?

Jsou situace, kdy nestačí jen napomínat, je třeba i zasáhnout. Nám se třeba může zdát, že kněz Élí se docela upřímně staví proti zvůli svých synů. Uplatňuje svoji otcovskou autoritu, napomíná je, domlouvá jim, ale oni ho nedbají. Co více by snad ještě mohl stárnoucí otec udělat? Sám Hospodin pojmenoval jádro celého problému: “Ctil jsi své syny více než mne.” Jak konkrétně se nepravá uctivost projevovala - to se z příběhu samotného sice nedovíme, jedno je ale jisté: Pokud naše úcta Pánu Bohu není na prvním místě, pak se náš život dostává do vývrtky nebezpečných kompromisů, polovičatých řešení a falešné shovívavosti. Pravá a jedinečná úcta v sobě nese zaslíbení: “Ty, kdo mě ctí, poctím”.

Pane Bože, má úcta patří jen tobě!

 

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.