Duch vs. krev

Ke komu mám být loajální?

Možná znáte anglické úsloví “krev je hustší než voda”, které poukazuje na to, že rodinné vazby jsou silnější než jiné vztahy. V této kapitole ale vidíme, že existuje i silnější pouto. Saul opět usiluje o život svého věrného služebníka Davida, ale královský syn Jónatan není na straně svého otce. Zachraňuje Davidovi život a není to ojedinělý případ, podobně se zachová ještě několikrát.
Možná nám může připadat, že syn by měl být na straně svého otce, děti mají poslouchat své rodiče, loajalita Bohem vyvolenému králi má být na prvním místě… ale to bychom se pletli. Naše loajalita má být především k všemohoucímu Bohu, a to vidíme v životě Jónatana. David je jeho přítel, ale na tom nestaví svou výzvu králi. Mluví především o věrnosti Davida k Hospodinu a o Božím požehnání, které je na tomto mocném Božím služebníkovi. Přidat se na stranu pomstychtivého otce by nebylo správné. Jónatan stojí na straně Boží a na straně Davida. Pouto, které je pojí, je pouto Božího Ducha, a to je silnější než pouto krve.

Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. (Sk. 4,19)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.