28Saul viděl a poznal, že Hospodin je s Davidem, a jeho dcera Míkal ho milovala. 29I bál se Saul Davida ještě víc a byl po všechny dny Davidovým nepřítelem.Boj světla s tmou

Jak hluboko můžeme padnout bez Boha?

Celý náš text je velmi smutný a zcela černobílý. Spravedlivý víc a víc září ve své čistotě, nevinnosti a požehnání, zatímco nespravedlivý padá stále hlouběji do své špíny, vrší viny, kuje pikle a klade nástrahy. Tento kontrast nám jasně ukazuje, kam až může člověk zajít bez Boha a naopak, jak důvěra v Něj očišťuje lidskou mysl a dává zdravý pohled na svět.
Saul nenávidí Davida, kterému se vše, s pomocí Boží, daří. Slibuje mu svou dceru za ženu, poté ji dá jinému. Se špatnou motivací mu nabízí druhou dceru, protože očekává, že to povede k Davidově smrti. Intrikuje za účelem odstranění toho, komu Bůh mocně žehná. Oproti tomu David nehledá ve slovech krále postranní úmysly, s plnou vážností plní úkoly a bez ohledu na vlastní nebezpečí plní i ty nejtěžší mise.
Na dnešní poměry jsou oba hlavní hrdinové až moc vyhranění - kladný hrdina je dobrý se vším všudy, padouch je zcela špatný. Není tu místo pro pochybnost. Stejné je to se světlem a s tmou - buď patříš jednomu nebo druhému, není prostřední cesta.

Bůh je světlo a není v něm žádná tma. (1 Jan 1,5)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.