47A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.Živá víra

Jak se má ukazovat víra v mém každodenním životě?

V Židům 11 čteme, že “věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jisti tím, co nevidíme”. Víra starozákonních svatých v této kapitole nezůstala jen něčím teoretickým, ale vždy se ukázala na činech. Abel vírou přinesl oběť, která se Bohu líbila, Noe vírou postavil archu, když ještě nebylo ani náznaku potopy atd. Stejně na tom byl i zrzavý mladík jménem David. Nespoléhá se na kvalitní výzbroj ani nevymýšlí bojovou strategii. Jeho oporou je víra v neviditelného Boha. Jeho jistotou jsou zaslíbení, která tento Bůh dal svému lidu Izraeli. Jeho přesvědčením je, že boj není na něm, ale že všemocný Bůh bude bojovat za něj.
Davidovo vítězství nad Goliášem tak není ukázkou válečného mistrovství, byť vycvičený byl dobře - své stádo byl schopen ochránit před lvem i medvědem. Jeho triumf nám ukazuje, co všechno je možné pro člověka, který se plně spolehne na Hospodina. David je nádherným příkladem muže, který aplikoval svůj vnitřní vztah s Bohem i navenek, v každodenních situacích. To je pravá víra.

Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Jk 2,18

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.