Muž podle lidského srdce

Má cenu vkládat důvěru v člověka?

Vzpomeňme si, jak si Izrael vybíral prvního krále. Boží slovo nám říká, že zavrhli Boha jako svého krále a vybrali si muže, který splňoval jejich představy na první pohled. Nikdo nebyl hezčí, než Saul (1S 9,2) a byl o hlavu vyšší, než celý lid (1S 9,2 a 10,23). Jeho vnější vzhled měl být zárukou panovnických kvalit. Následující kapitoly však odhalí, jak pošetilé je spolehnout se jen na to, co vidí lidské oko.
Vyprávění o boji s Pelištejcem Goliášem je důležitou součástí tohoto argumentu. Izrael se shromáždil k boji, Pelištejský hrdina tupil vyvolený národ a hledal někoho, kdo by byl hoden se s ním utkat. Tou osobou měl být král, obzvláště takový král, který převyšuje celý svůj lid fyzicky, jako Goliáš převyšoval ten svůj. Místo toho však čteme, že Saul a celý Izrael se “třásli a hrozně se báli”.
Spoléhání na člověka nás nikdy nemůže přivést k vítězství. Naopak, výsledkem bude jen strach, zoufalství a prohra.

Prokletý je muž, který spoléhá na člověka. Jr 17,5

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.