Zázračné vítězství

Kdo vede svůj lid?

Jestliže jsme si dosud všímali vnitrostátních záležitostí, hlavně boje proti baalismu, teď je čas vyhlédnout směrem ven. Severoizraelský stát byl náhle ohrožen aramejským králem Ben-hadadem, který si pyšně nárokoval Achaba s celým jeho královským domem a územím. Ten se mu nejprve zdánlivě podvolil, možná si myslel, že Aramejce uspokojí něčím náhradním, ale na radu starších země se rozhodl mu neustoupit. Ben-hadad byl ukolébán vidinou snadného úspěchu a nepochopil, že Izraelci proti němu jdou do války. Menší, slabší národ, že by se bránil?! Ale opravdu: Achab použil proti aramejské armádě taktiku šoku, která cizí vojáky zastihla nepřipravené a dezorientované, a proto byla účinná. Hospodin dopřál izraelskému králi a jeho lidu „zázračné vítězství“ nad nepřáteli. Ne však proto, aby zvětšil jeho moc a slávu, nýbrž aby naléhavě připomněl, KDO je pravým Králem Izraele.

Kéž vždy víme, kdo je naším Panovníkem! 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.