Bůh a bůh

Co je správná řeč?

Eliáš zůstal sám se „svým Hospodinem“. Vypadalo to, že se ho Bůh nezastává, ba naopak bylo naléhavě třeba, aby se prorok zastal Jeho. A to také udělal! Vyzval na souboj 450 baalových proroků a sezval je na horu Karmel. Vystavil je i sebe zkoušce se slovy: „Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“ Přítomen byl i všechen lid, tedy i Izraelci, kteří měli být stoupenci Boha svých otců, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Ale oni jimi nebyli. Pokud se vysloveně neklaněli Baalovi, neprotestovali proti němu – podle vhodnosti situace. Eliáš je za toto podvojné chování a nedověru často káral, avšak bez většího úspěchu. Až „test ohněm“ rozhodl. Bůh se projevil jako Pán, jako rozhodný správce svého lidu. Oběť přinesená Eliášem sama od sebe vzplála, ačkoliv byla i s dřívím hranice namočena vodou. Zato Baal se svým věrným neozval, ani nijak neprojevil. Ukázal se být jen mrtvou modlou. A pak přišel déšť…

Kéž se vždy držíme jen svého Boha!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.