Zjevení 2,1-7

1Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: 2"Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. 4Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. 5Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. 6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. 7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.