Žalm 98

1Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! 2Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, 3na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. 4Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, 5pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy; 6s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! 7Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, 8dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory 9vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.