Žalm 93

1Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese. 2Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti. 3Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití. 4Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině. 5Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.