Žalm 87

1Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám. 2Hospodin miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy. 3Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží! 4Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kúšem, každý z nich se zrodil tady. 5O Sijónu řeknou: V něm se zrodil ten i onen, a sám Nejvyšší jej činí pevným. 6Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená: Každý z nich se zrodil tady. 7A dají se do zpěvu a tance: Všechna spása pramení mi z tebe!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.