Skutky 4,13-22

13Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. 14A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. 15Poručili jim, aby opustili zasedání; pak se mezi sebou radili: 16"Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít. 17Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat." 18Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. 19Ale Petr a Jan jim odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. 20Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet." 21A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat; také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. 22Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes čtyřicet let.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.