Jan 9,18-34

18Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče 19a nezeptali se jich: "Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to že nyní vidí?" 20Rodiče odpověděl: "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 21Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také ne. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe!" 22To řekli jeho  rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se usnesli, aby ten, kdo kdo Ježíš vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagógy. 23Proto řekli jeho rodiče: Je dospělý, zeptejte se ho! 24Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník." 25Odpověděl: "Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím." 26Řekli mu: "Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči?" 27Odpověděl jim: "Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?" 28Osopili se na něho: "Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. 29My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je." 30Ten člověk jim odpověděl: "To je právě divné: Vy nevíte odkud je - a otevřel mi oči! 31Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. 32Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. 33Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit." 34Odpověděli mu: "Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš poučovat?" A vyhnali ho.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.