Jan 6,16-21

16Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, 17vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. 18Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. 19Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. 20On jim však řekl: "Já to jsem, nebojte se!" 21Chtěli jej vzít na loď, a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.