Jan 4,43-54

43Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. 44Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. 45Když přišel do Galileje, Galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. 46Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde před tím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. 47Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. 48Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte." 49Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" 50Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. 51Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije." 52Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: "Včera hodinu po poledni mu přestala horečka." 53Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. - 54To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.