Genesis 32,21-33

21A dodejte: "Také tvůj otrok Jákob je za námi, neboť řekl: Darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě." 22Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. 23A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. 24Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. 25Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. 26Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. 27Neznámý řekl: "Pusť mě, vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." 28Otázal se: "Jak se jmenuješ?" Odpověděl: "Jákob." 29Tu řekl: "Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." 30A Jákob ho žádal: "Pověz mi přece své jméno!" Ale on odvětil: "Proč se ptáš na mé jméno?" A požehnal mu tam. 31I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život." 32Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý. 33Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.