1 Timoteova 4,6-16

6Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil. 7Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. 8Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 9Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. 10Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. 11To přikazuj a tomu uč. 12Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 13Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. 14Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. 15Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. 16Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.