1 Korintským 1,1-9

1Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás: 3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 4Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; 5on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 6Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, 7takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. 8On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 9Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.